Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Att mata rätt varg

2013-10-09 ”Den enda sanna kunskapen är personlig upplevelse, allt annat är information.”
Med det citatet från Albert Einstein byggde Lou Rossling, pedagog och konsult, vidare på Bo Ahrenfelts resonemang om det emotionellas betydelse för motstånd – och för förändring.
Hon talade under ett seminarium i september 2013 utifrån självupplevda händelser om förändring och motstånd – vad som är möjligt att ändra och inte.

5efe66418b15fb1d89946b339c91953b33d57063

Lou Rossling talade utifrån självupplevda händelser om förändring och motstånd. Foto: Micke Lundström

Lou Rossling berättade historien om indianhövdingen som varit med om en katastrof och som förklarade för sitt barnbarn hur han kände:

– Just nu har jag två vargar inom mig som kämpar. Den ena är upprörd och aggressiv och vill hämnas och den andra är förlåtande och vänlig och kärleksfull.
– Vilken varg vinner?, frågade barnbarnet.
– Den jag matar.

Lou Rossling tog avstamp i denna berättelse i sin föreläsning som kom att kretsa kring självupplevda händelser om förändring och motstånd, vad som är möjligt att ändra och inte.

Hon kom gång på gång tillbaka till frågan om medvetenhet.

– Att bli medveten om hur jag på bästa sätt kan utvecklas som människa är den stora möjligheten för oss alla. För var och en av oss som utvecklar vår medvetenhet så kommer vi att bidra till helheten mer än summan av delarna. Det är därför förändringsprocesser är så oerhört viktiga.

– Genom att bli medveten kan jag medverka till en bättre värld som det går att leva i också för framtida generationer, konstaterade Lou Rossling. Hon betonade precis som Bo Ahrenfelt betydelsen av det emotionella som, menade hon, alltid går före förnuftet. De personliga upplevelserna är centrala för den personliga utvecklingen mot en ökad medvetenhet. Eller som hon avslutade sitt anförande:

– När vi väl kommer ifatt våra känslor kan det gå på ett ögonblick att motståndet faller.

Publicerad: 2013-10-09

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.