Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Avslut för utvecklingsprogrammet 2015

2015-11-23 Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” har genomfört fjärde och sista tillfället av ett utvecklingsprogram, som har pågått under våren och hösten 2015.

I filmen ovan finns kommentarer och synpunkter från deltagarna.

Denna gång handlade utvecklingsprogrammet om kommunikation i samband med förändringsarbete.

Bland föreläsarna fanns Sonja Rasin från Diplomat Communications och Göran Rosberg från Ernst & Young. Båda har lång erfarenhet av kommunikation i samband med förändringsarbete.

Sonja Rasin gav en övergripande bild av teorier bakom förändringskommunikation. Göran Rosberg höll en interaktiv föreläsning om hur kommunikation kan gå fel och hur man gör för att ta fram en kommunikationsplan.

Andra dagen av programmet inleddes med att partsföreträdare från Naturvårdsverket berättade om sina erfarenheter av kommunikation i samband med förändringsarbete.

Mats Eklund från Encourage AB avslutade programmet med en interaktiv session ur ett psykologiskt perspektiv. Deltagarna fick genomföra övningar som illustrerade hur människor relaterar till och kommunicerar med varandra.

Partsföreträdare från tio myndigheter har deltagit i programmet. De deltagande myndigheterna har varit följande: Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Försvarets materielverk, Kammarkollegiet, Kemikalieinspektionen, Kriminalvården, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Patent- och registreringsverket, Sveriges geologiska undersökning.

Publicerad: 2015-11-23

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.