Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Ska du gå hem redan? Om nya gränser i arbetslivet

2016-06-07 Teknikutvecklingen gör det möjligt att utföra arbete på olika platser och tider. Men hur påverkar de nya gränserna i arbetslivet arbetsmiljön?

Nedan finns utbildningsmaterial och verktyg som underlättar arbetet med att ta fram gemensamma spelregler för hur man hanterar de nya gränserna i arbetslivet på den egna myndigheten.

Läs mer

Kränkande särbehandling

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö ställs krav på att alla arbetsplatser ska ha rutiner för att hantera kränkande särbehandling.

Nedan finns utbildningsmaterial och verktyg som underlättar arbetet med att ta fram fungerande rutiner för kränkande särbehandling på den egna myndigheten.

Läs mer och se verktyg

Konflikthantering

Hur förhindrar man att en arbetsplatskonflikt uppstår? Hur agerar man när en konflikt väl har uppstått? Och hur får man ett ordentligt avslut på en konflikt?

Nedan finns utbildningsmaterial och verktyg att använda för att hantera konflikter på den egna myndigheten.

Läs mer