Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Det moderna ledar- och medarbetarskapet

2014-03-10 En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger bl a på rapporten ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd”.

Det moderna ledar- och medarbetarskapet

2012 Rapport Förändring och utveckling

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.