Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Det nya utvecklingsprogrammet 2013

2013-08-22 Våra statliga verksamheter står inför en tid av allt snabbare förändringar som kännetecknas av en aldrig sinande ström av krav och utmaningar. Partsrådets program Förändring och utveckling, ett konstant tillstånd är framtaget för att hjälpa lokala parter att utveckla den beredskap som behövs för att kunna hantera dessa utmaningar och göra ett bra jobb i tider av förändring.

I årets program har fokus förskjutits från det allmänna till det mer specifika. Med utgångspunkt i de kunskaper som förra årets utvecklingsprogram gav upphov till kommer deltagarna denna gång att arbeta med konkreta verksamhetsinriktade utvecklingsfrågor.

Under programmets gång kommer representanter för lokala parter från elva statliga verksamheter att i myndighetsgemensamma team arbeta fram lösningar på var sitt förändringsprojekt. Dessa är projekt som har valt ut specifikt för utvecklingsprogrammet, som ses som viktiga för myndigheten i fråga och som de lokala parterna själva har möjlighet att påverka.

Teori varvat med konkret förändringsarbete
Under programmets fyra tvådagarsseminarier varvas praktiskt inriktade övningar och grupparbeten avsedda att driva myndigheternas förändringsarbete framåt med teoretiska föreläsningar om relevanta teman.

De två första seminarierna, som genomfördes i april och juni, handlade om att tydliggöra projektens syften och mål, medan de två kvarvarande främst är inriktade på att hitta relevanta lösningar och sätt att genomföra dessa. De teoretiska områden som behandlas under programmet är, i tur och ordning, agil verksamhetsutveckling (utveckling av en verksamhet med en hög förändringsberedskap), statlig management, change management och strategisk kompetensförsörjning.

Årets förändringsprojekt
Under 2013 års utvecklingsprogram kommer 51 deltagare från elva myndigheter att bland annat:

– Ta fram och införa ett samverkansavtal som bidrar till att öka medarbetares engagemang och skapar förbättrade förutsättningar för att beslut om en fråga fattas på den plats i organisationen där kompetensen om frågan finns.
– Öka medarbetares delaktighet i avsikt att förbättra en organisations möjlighet att hantera framtida utmaningar.
– Definiera de problem och utmaningar som kan ske i skärningspunkten mellan LEAN-arbete och samverkan, samt säkerställa att ett samverkansavtal kan främja snabb utveckling och förändring i en organisation med mer än tiotusen medarbetare.
– Utveckla och förbereda införandet av ett nytt IT-baserat rekryteringsverktyg.
– Bidra till en stark personal- och arbetsgivarpolitik.
– Förbättra en verksamhets förändringsberedskap genom att skapa förutsättningar för en högre grad av delaktighet, förståelse och dialog.
– Bidra till skapandet av Sveriges mest moderna myndighet.
– Genom lokalt lönebildningsarbete stärka en verksamhets kärnverksamhet och bidra till dess kontinuerliga utveckling.

Årets deltagare
I årets utvecklingsprogram deltar:

– Myndigheten för samhällsberedskap
– Lantmäteriet
– Försäkringskassan
– Rekryteringsmyndigheten
– Smittskyddsinstitutet
– Mälardalens Högskola
– Riksarkivet
– Folkhälsoinstitutet
– Högskolan Väst
– Kammarkollegiet
– Länsstyrelsen i Södermanland

Publicerad: 2013-08-22

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.