Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Effektivt teamarbete

2016-05-27 En krävande uppgift är en förutsättning för att en arbetsgrupps inneboende dynamik ska utnyttjas till fullo. Det anser psykologen Annika Lantz som föreläste på andra tillfället av Partsrådets utvecklingsprogram Människan i kontinuerlig förändring och utveckling, som arbetsområdet Förändring och utveckling står bakom.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.