Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

En ny syn på förändring

2013-10-09 Change management samlar erfarenheter kring hur man jobbar strukturerat och målmedvetet att förändra något – och hur man får med sig människor i det arbetet. Alan Schürer, ekonomie doktor och projektledare för Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” gav en överblick över Change management.

d574f5b1fb609f25d1591c4d6835ec041587f08b

Alan Schürer pratade om Change management under ett seminarium i september 2013. Foto: Micke Lundström

– När vi alla var bönder fanns ingen organisatorisk utmaning. Men när 1000 personer ska arbeta i en fabrik måste de styras så de gör samma sak.

Alan Schürer gjorde en exposé över olika syn på styrning och på förändring. Han talade om industrialismens fokus på effektivitet och produktivitet – och likformighet. Det var viktigt att arbetarna på fabrikerna gjorde sina moment på samma sätt. Ur industrialismen föddes det vi idag kallar traditionell management som betonar tydliga strukturer och mål.

Traditionell management funkar bra i en fabrik. Men inte lika bra när världen ändras snabbt och kontinuerligt, konstaterade Alan Schürer.

– Förändring har alltid funnits, men det verkar ha hänt nåt med tempot, takten, storleken, sa Alan Schürer. Globalisering, internationalisering, en snabb teknikutveckling – allt ställer krav på förändring. Stater som Sverige har ett behov av att hushålla med skattemedlen och använda de pengar som finns på ett smart sätt. Den gamla fabriksmodellen för att styra verksamheter fungerar inte längre när det finns företag som Wal-Mart med 2,5 miljoner anställda och en budget fyra gånger så stor som Sveriges ekonomi.

Change management är en ny form av management som samlar erfarenhet kring hur man jobbar strukturerat och målmedvetet med att förändra och samtidigt få med sig människor i den förändringen, förklarade Alan Schürer.

– Utmaningen i Change management är att det i dagsläget inte finns någon sammanhållen metod, någon röd tråd, utan enbart en stor mängd separata delar i form av teorier, modeller, analyser och enskilda metoder och verktyg.

Hur ser då Partsrådets arbetsområde på vad som krävs för att uppnå kontinuerlig förändring? Alan Schürer framhöll flera saker:
• Att jobba med visionen så att folk vet vart de ska. Kopplat till detta behövs mål.
• Man måste också ha förmågan, kompetensen, att uppnå målet.
• Det måste finnas en styrning åt rätt håll.
• Det behövs resurser och verktyg.
• Det krävs ett strukturerat agerande och tillvägagångssätt för att komma dit man vill. Annars kommer förändringsarbetet inte att överleva eller nå hela vägen.
Alla delar är viktiga för att kunna jobba med förändring mera kontinuerligt och är också en förutsättning för att kunna göra detta samtidigt som ordinarie verksamhet pågår.

– Konsten är att kunna bygga skeppet samtidigt som man seglar.

Publicerad: 2013-10-09

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.