Evenemang

BESTA-vägen

Lönebildning

Webbinarium

Den 15 november välkomnar Partsrådet till en digital sändning om metodstödet BESTA-vägen för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män.

BESTA-vägen är ett metodstöd som Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko tagit fram som stöd till lokala parter i sitt lokala lönebildningsarbete i den del som handlar om att säkerställa att det inte uppstår osaklighet i lönesättningen på grund av kön.

 

Mer information och inbjudan med agenda för dagen går ut efter sommaren. Varmt välkomna att pricka in datum och tid i kalendern redan nu.

Var?

Digital sändning. Länk skickas vid anmälan

När?

15 november kl 13.00-16.00

Vem?

Representanter för fack och arbetsgivare på det statliga avtalsområdet som medverkar i det lokala lönebildningsarbetet.

Andra evenemang