Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Lärande inom staten

2015-05-29: Benchmarkingutredningen har lagt ett förslag om erfarenhetsutbyte och lärande inom staten. Om detta berättade Urban Karlström, utredningens ordförande, på ett seminarium inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.