Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Framgångsrik omvärldsbevakning

2012-05-07 Omvärldsbevakning – eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den, är rubriken på en skrift som tagits fram av Partsrådets program Förändring och utveckling, ett konstant tillstånd.

Materialet är det första i en serie skrifter avsedda att inspirera och ge vägledning inför förändrings- och utvecklingsarbete.

Huvudtanken är att en framgångsrik omvärldsbevakning måste vara organiserad, kopplad till rutiner i den dagliga verksamheten och sanktionerad av ledningen. Det måste även finnas verktyg som stödjer arbetet.

Materialet är indelad i följande avsnitt:

• Omvärldsbevakningsarbete – en process i fyra steg
• Organisatoriska förutsättningar
• Vad kan de lokala parterna göra?

Ladda ner materialet nedan!

Publicerad: 2012-05-07

Framgångsrik omvärldsbevakning

2012 Trycksak Förändring och utveckling

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.