Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Hållbart arbetsliv

Partsrådet startar ett nytt arbetsområde – Hållbart arbetsliv. Genom arbetsområdet kommer Partsrådet att erbjuda operativt stöd till lokala parter under en femårsperiod, fram till och med 2022. Partsrådet tar gärna emot synpunkter på det nya arbetsområdet.

Partsrådet startar arbetsområde ”Hållbart arbetsliv” och vill gärna ha era inspel i upprättandet av arbetsområdet. Genom arbetsområdet kommer Partsrådet att erbjuda operativt stöd till Arbetsgivarverkets medlemmar och lokala fackliga företrädare inom identifierade områden under en femårsperiod fram till år 2022. I nuläget är ”Hållbart arbetsliv” i en etableringsfas med fokus på att konkretisera vilka områden som bör adresseras och hur detta ska göras för att effektivt kunna uppnå genomslagskraft. Partsrådet har bildat en projektgrupp där man tagit stöd av EY under nuvarande etableringsarbete. Etableringsfasen väntas pågå till och med hösten 2018. Därefter kommer ett programkontor ansvara för och driva den löpande driften och kontinuerliga utvecklingen av identifierade områden.

Vi vill gärna ha era inspel
Det finns många faktorer som påverkar utvecklingen av det moderna arbetslivet och för att kunna säkerställa ett relevant och värdeskapande arbetsområde behöver vi era inspel. Vi planerar därför att genomföra intervjuer och fokusgrupper för att få en uppfattning om existerande behov, personliga erfarenheter och idéer relaterat till ett hållbart arbetsliv. Resultatet av intervjuerna och fokusgrupperna kommer att utgöra grunden för det fortsatta etableringsarbetet och är en möjlighet att bidra till framtida medlemsnytta.

I din roll som lokal facklig företrädare eller lokal arbetsgivarföreträdare kan du komma att kontaktas med förfrågan om att delta i intervjuer eller fokusgrupper. Kontakten kommer att tas via telefon eller mail av projektet som leds av Cecilia Berninger och arbetar på uppdrag av styrgruppen.

Era inspel och erfarenheter kommer att vara mycket värdefulla och vi vill tacka för er tid och ert engagemang. Hör gärna av er till
Cecilia Berninger vid vidare intresse eller frågor.
072-230 87 70
cecilia.berninger@se.ey.com

Publicerad 2018-03-27.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.