Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Inspirerande för lokala parter

2014-12-22 ”Jag gick därifrån fullproppad med energi, entusiasm och inspiration”.

Orden kommer från en av de lokala företrädare som deltog i Partsrådets inspirationsseminarium om kontinuerlig förändring och utveckling.

Partsrådets arbetsområde ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd” bjöd partsföreträdare från ett 35-tal myndigheter på inspiration mitt i julstressen.

Under en heldag den 3 december fick de lokala parterna ta del av föreläsare som Per Schlingmann, arkitekten bakom Moderaternas förändringsarbete, som bland annat pratade om sina erfarenheter av att förändra ett hundraårigt konservativt parti (läs mer och se video) och Stefan Hyttfors, föreläsare med en bakgrund som fotograf, journalist, PR-konsult och entreprenör, som gav en omtumlande och lite utmanande föreläsning om digitaliseringen och en omvärld i ständig förändring (läs mer och se video).

Test av förändringsbenägenhet

Partsföreträdarna fick även passa på att testa sin egen förändringsbenägenhet (se test). De fick dels ta ställning till den egna förändringsbenägenheten, dels till förändringsbenägenheten i verksamheten i stort.

Resultatet av testet blev att partsföreträdarna överlag såg sig som betydligt mer förändringsbenägna än den övriga verksamheten. Närmare 80 procent sa sig till exempel trivas bra i en miljö som präglas av ständig förändring. Däremot menade bara drygt 30 procent att den egna verksamheten har en kultur som präglas av att ständigt vilja förändras.

Paneldiskussion med statliga företrädare

I en paneldiskussion delade personer med lång erfarenhet av att driva förändring och utveckling i staten med sig av sina lärdomar. Panelen bestod av Helena Dyrssen, överdirektör på Skatteverket, Thomas Ericson, organisationschef på Arbetsförmedlingen, Kajsa Möller, tillträdande HR-direktör på den nya Polismyndigheten och Jan Löwstedt, professor vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

Jan Löwstedt menade att det har skett en märkbar förändring inom den statliga sektorn under de senaste 20–30 åren. Tidigare hade man en starkare identitet som statstjänsteman. I takt med att denna identitet har minskat, har förändringsbenägenheten ökat, menade han.

Jan Löwstedt gjorde även jämförelser mellan offentlig sektor och näringslivet.
– Det är lättare att genomföra en förändring när det är en krisstämning, men det är lite svårare inom offentlig sektor.

Han pratade om skillnaden mellan episodisk förändring, som sker i planerade sjok, och kontinuerlig förändring, som sker successivt utan att någon tar något direkt initiativ. Förändringsarbetet inom statlig sektor handlar i mångt och mycket om det sistnämnda.

Helena Dyrssen konstaterade att myndigheterna har fått tydligare kundfokus. Något som inte minst gäller hennes egen myndighet, Skatteverket, som ofta lyfts fram som ett lyckat exempel på hur en statlig myndighet kan förändra sig.

Thomas Ericson betonade vikten av att involvera medarbetarna i förändringsprocesser.
– Om inte processen sköts så att folk tycker att den är OK blir resultatet inte bra. Processen i sig är viktig, det glömmer vi lätt, sade han.

Kajsa Möller menade att det är viktigt att diskutera varför man genomför en förändring.
– Man pratar mycket om vad som ska göras och vem som ska göra det, men väldigt lite om varför, sade hon. Se mer om paneldiskussionen i videon ovan.

Publicerad: 2014-12-22

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.