Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Mikael Andersson

Revisor
Representerar: Seko

Personlig suppleant:

Martin Rapp

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.