Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Elisabet Falemo

Revisor
Representerar: Arbetsgivarverket

Personlig suppleant:

Christina Gellerbrant Hagberg

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.