Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Fredrik Sjölander

Auktoriserad revisor

KPMG

Personlig suppleant:

Knut Heilborn

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.