Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Mats Eriksson

Revisor
Representerar: Saco-S

Personlig suppleant:
Karin Rhenman

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.