Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Peter Löfvendahl

Revisor

Representerar: OFR/S, P, O

Personlig suppleant:

Stefan Eklund

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.