Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Helen Thornberg

Seko

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.