Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Innovation och utveckling

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.