Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Susanne Tillqvist

Operativ ansvarig
+46 70 318 9177
susanne.tillqvist@partsradet.se

 

 

Susanne_Tillqvist

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.