Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Elisabet Sundén Ingeström

Kanslichef, kommunikation
070-545 17 90
esi@partsradet.se

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.