Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Ken Johnsson

Arbetsgivarverket

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.