Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Lena Emanuelsson

Saco-S

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.