Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Åsa Krook

Ledamot, Arbetsgivarverket

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.