Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Roger Pettersson

Roger_Pettersson

Ledamot, Seko

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.