Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Maria Made

Maria Made

Ordförande arbetsområde Innovation och förändring

maria.made@arbetsgivarverket.se

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.