Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Susanne Nyberg

OFR/S, P, O

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.