Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Sara Haag

Sara_Haag

Operativ för arbetsområde Samverkan
sara.haag@partsradet.se

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.