Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Anders Stålsby

Arbetsgivarverket, för

Åsa Krook

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.