Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Björn Kellerth

OFR/S, P, O, för

Åsa Erba-Stenhammar

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.