Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Elisabeth Mohlkert

Saco-S, för

Lena Emanuelsson

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.