Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Robert Andersson

Saco-S, för Lena Emanuelsson

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.