Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Miniskrift: Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete

2014-03-10 I den här skriften diskuteras förutsättningarna för ett alternativt arbetsmiljöarbete som främjar hanteringen av kontinuerliga förändringar i en organisation. Här finns också förslag på verktyg och stöd som kan användas för att skapa en bättre förändringsberedskap. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd tillsammans har arbetat fram.

Miniskrift: Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete

2013 Trycksak Förändring och utveckling

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.