Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Miniskrift: Mot mer agila samarbets- och kommunikationsformer

2014-03-10 Skriften tar upp förslag till alternativa kommunikations- och samarbetsformer som främjar hanteringen av kontinuerliga förändringar i en verksamhet. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd tillsammans har arbetat fram.

Miniskrift: Mot mer agila samarbets- och kommunikationsformer

2013 Trycksak Förändring och utveckling

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.