Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Miniskrift: På väg mot ett agilt ledar- och medarbetarskap

2014-03-10 För att en organisation ska kunna hantera kontinuerliga förändringar behövs en helt annan form av ledar- och medarbetarskap än den som existerar i en traditionell byråkrati. I den här skriften, som tar sin utgångspunkt i Partsrådets utvecklingsprogram, diskuteras förutsättningarna för ett nytt ledar- och medarbetarskap.

Miniskrift: På väg mot ett agilt ledar- och medarbetarskap

2013 Trycksak Förändring och utveckling

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.