Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Motstånd viktigt för förändring

2013-10-09 Evolution och emotion var i fokus när Bo Ahrenfelt, läkare och konsult, talade under ett seminarium i september 2013. Med exempel från nobelpristagare Daniel Kahneman och hjärnforskare förklarade han hur vi fattar beslut – och varför.

9032df5548adf29179c5879a22ad167756847f28

– Motståndet ska lyssnas till, menade Bo Ahrenfelt. Foto: Micke Lundström

– Motstånd är något otroligt missuppfattat. Det finns djupt in i vår evolution. Och det är det bästa och det friskaste vi har.

När Bo Ahrenfelt talade om förändringsvilja och förändringsmotstånd tog han avstamp långt bak i den mänskliga historien: Motstånd mot förändring är i grund och botten evolutionärt. Det är ett överlevnadssystem som är så effektivt att det gjort att vi som art har överlevt i hundratusentals år, poängterad Bo Ahrenfelt.

– Jag går på gatan och plötsligt sker en förändring i ljudmönstret. Då tar kroppen över och sätter mig i säkerhet på trottoaren. Först där börjar jag tänka och ser jag att det var en lastbil som kom. Det är evolutionärt klokt.

Bo Ahrenfelt utvecklade också sitt påstående om att motstånd ”är det bästa och friskaste vi har” och beskrev hur inställningen till förändring normalt fördelas i en medarbetargrupp: ungefär tio procent är för, åttio procent är neutrala och tio procent är emot. En traditionell syn på den sistnämnda gruppen är att de måste motiveras. Helt fel, menade Bo Ahrenfelt, de är redan oerhört engagerade.

– Motståndet ska lyssnas till. Denna grupp medarbetare bidrar till att ta fram fallgropar som vi kan fylla igen. Det sparar tid, pengar, resurser och psykisk energi att inte behöva köra ner i dem.

Förändring kräver att vi är beredda att ifrågasätta oss själva, att vi accepterar ”motstånd, oro och ångest”. Förändring kräver också nya tankemönster – det handlar inte om vad som ska förändras utan om vem som ska förändras. Och då, poängterade Bo Ahrenfelt, är det centralt att veta hur människor fattar beslut. Han hänvisade till nobelpristagaren i ekonomi, Daniel Kahneman, och hans forskning kring hur människor fattar beslut.

– Det Kahneman visar är att vi drivs av det emotionella systemet. All information passerar det emotionella systemet. Det är där vi fattar vårt första beslut och det går så fort så vi inte hinner med.

– Vårt största problem är att vi är emotionellt styrda och låtsas som vi inte är det, konstaterade Bo Ahrenfelt.

Publicerad: 2013-10-09

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.