Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Årsredovisning 2009

2009 var det första hela verksamhetsåret för nya Partsrådet. En summering av året bekräftar att de avtalsslutande parterna tänkte rätt vid ombildningen av rådet och den delvis nya inriktningen.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.