Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Årsredovisning 2010

2010 var året då Partsrådet spred erfarenheter av drygt ett års insatser inom de olika arbetsområdena. Ett tiotal seminarier genomfördes, liksom flera utbildningar och nätverksträffar samt en rad riktade seminarier inom området hot och våld.

Årsredovisning 2010

2010 var året då Partsrådet spred erfarenheter av drygt ett års insatser inom de olika arbetsom- rådena. Ett tiotal seminarier genomfördes, liksom flera utbildningar och nätverksträffar samt en rad riktade seminarier inom området hot och våld.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.