Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Årsredovisning 2012

Ett nytt arbetsområde beslutades av parterna – Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv.
Samtliga arbetsområden från 2012 utvecklades och förlängdes under 2013. En nyhet var Partsrådet stödinsatser mot lokala parter i den lokala lönebildningen, anpassat till de olika centrala avtal som gäller.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.