Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Information om COVID-19

Här samlar Partsrådet information som är relaterad till COVID-19.

COVID-19: Partsrådet anpassar verksamheten

2020-03-25 Vi anpassar nu löpande vår verksamhet så att den bedrivs på ett sätt som motverkar smittspridning och följer expertmyndigheternas rekommendationer.

Läs mer