Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Nyheter om Partsrådet

Här nedan presenteras de senaste nyheterna om Partsrådet och dess verksamhet i stort. Nyheter om arbetsområdenas verksamhet publiceras under respektive arbetsområde.

Lokala parter viktiga för demokratin

2020-09-14 OECD belyser i en rapport vilka positiva effekter kollektiva förhandlingar och arbetstagarnas medbestämmande har för bland annat arbetsmiljö, kompetensutveckling och att motverka diskriminering i arbetslivet.

– Det handlar om grundläggande förutsättningar för demokratin, säger Emilia Liljefrost, t f kanslichef för Partsrådet och programchef för programmet Hållbart arbetsliv. Hon menar att lokala parter har en viktig del i att upprätthålla den välfungerande modell som vi har i Sverige.

Läs mer och ta del av rapporten

Covid-19: Partsrådet anpassar verksamheten

2020-03-25 Vi anpassar nu löpande vår verksamhet så att den bedrivs på ett sätt som motverkar smittspridning och följer expertmyndigheternas rekommendationer.

Läs mer

Vi ställer om: Information från Hållbart arbetsliv

2020-03-19 Vi befinner oss i en exceptionell tid med anledning av viruset COVID-19. Programmet Hållbart arbetsliv fortsätter sin verksamhet och stöttar Partsrådets 247 medlemmar, men våra arbetssätt påverkas. Vi är solidariska med riskgrupper och har stor respekt för människors oro. Samtidigt följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följer läget noggrant.

Läs mer

Ny ordförande för Partsrådet

2019- 08-14 Den 21 augusti tillträder Gunnar Holmgren som generaldirektör i Arbetsgivarverket och blir därmed även ordförande för Partsrådet. Han efterträder Eva Liedström Adler som går i pension.

Läs mer

Partsrådet på ny adress

2019-09-02 Partsrådet har flyttat till nya lokaler nära Hötorget, där hela kansliet sitter samlat. Ny adress är Kungsgatan 48, 1 tr, 111 35 Stockholm.

Tjänsteutvecklare till Hållbart arbetsliv

2019-08-02 Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv söker en tjänsteutvecklare, som ska ansvara för programmets omvärldsbevakning och utveckling av tjänster.

Läs mer

Läs Partsrådets verksamhetsberättelse 2018

2019-05-03 Partsrådet har haft sitt årliga representantskap då verksamhetsberättelsen för 2018 presenterades.

Läs mer

Mer lättnavigerad hemsida

2018-10-02 Partsrådet har samlat ihop den information som tidigare fanns längst ner på hemsidan och istället lagt den högst upp till höger. Samtidigt har nya ikoner tagits fram.

Läs mer

Mer tillgängligt arbetsmiljöstöd på webben

2018-02-05 Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv har tagit fram en ny struktur på hemsidan för att göra texter och filmer mer tillgängliga. Samtidigt har artiklar skrivits om för att bli mer faktabaserade.

Läs mer

Partsrådet flyttar

Läs mer

Offertförfrågan – Kommunikations-tjänster inklusive digitala tjänster åt Partsrådet

Partsrådet upphandlar nu ett samlat stöd för information och kommunikation om verksamheten från och med 1 maj 2017.

Läs mer

Avtal klara för 2017

Centrala parter har tecknat avtal om Partsrådets arbetsområden under kommande år.

Läs mer

Mer tillgänglig hemsida

2016-06-30 Partsrådets hemsida har blivit mer tillgänglig, med textzoom och talfunktion.

– Vi vill underlätta så att så många som möjligt kan ta del av informationen på hemsidan, säger Partsrådets kanslichef Elisabet Sundén Ingeström.

Läs mer

Offertförfrågan – Operativ resurs till arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv

Partsrådet upphandlar nu en operativ resurs till arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv.

Läs mer

40 år med partsarbete

2016-05-11 Inger Mattsson Kasserud satt med i organisationskommittén som la grunderna till Partsrådet. Hennes egna erfarenheter av partsarbete sträcker sig dock betydligt längre tillbaka i tiden än så.

Läs mer

God jul & Gott nytt år

Tack för att du engagerat dig i Partsrådets verksamhet.

Partsrådet tillönskar dig en skön jul, ett härligt nyårsfirande och välkommen åter till Partsrådets hemsida, verktyg och aktiviteter 2018.

Läs mer

Ny struktur på hemsidan

2016-04-20 Partsrådets hemsida har fått en ny struktur, där större fokus har lagts på den operativa verksamheten.

Läs mer

Nyttiga aktiviteter

2016-02-26 Totalt deltog närmare 2 000 partsföreträdare i aktiviteter som Partsrådet genomförde under 2015. Partsrådets aktiviteter får generellt sett högt betyg.

Läs mer

God jul och gott nytt år!

2015-12-24 Partsrådet tillönskar alla läsare, deltagare och medverkande en God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Partsrådet i framkant

2015-10-01 Partsrådet ligger i framkant när det gäller att hitta relevanta arbetsområden, menar nya ordföranden Eva Liedström Adler.

Läs mer

Ny adress till Partsrådet

2015-11-30 Partsrådet byter adress från och med 1/10 2015.

Läs mer

Eva Liedström Adler ny styrelseordförande

2015-07-06 Eva Liedström Adler har utsetts till ny generaldirektör för Arbetsgivarverket och som generaldirektör för Arbetsgivarverket har hon även rollen som ordförande för Partsrådets styrelse.

Läs mer

Partsgemensamma aktiviteter uppskattas

2015-06-25 Deltagarna i Partsrådets seminarier uppskattar särskilt att aktiviteterna är partsgemensamma, visar en utvärdering.

Läs mer

Holländare avundas Partsrådet

2015-02-12 Partsrådet har haft besök av en holländsk delegation med arbetsgivar- och fackliga företrädare.

Läs mer

Start för nya hemsidan

2014-05-16 Fredag 16 maj 2014 lanserades Partsrådets nya hemsida. Den är enklare att navigera på än den tidigare och är responsiv, det vill säga fungerar bra oavsett om man går in via dator, mobil eller surfplatta.

Läs mer

Ny kanslichef på Partsrådet

2014-02-14 Partsrådets styrelse har utsett Elisabet Sundén Ingeström till ny kanslichef på Partsrådet. Hon tillträder sin nya befattning den 1 juli 2014, då nuvarande kanslichefen Per Stengård går i pension efter 3,5 år på Partsrådet.

Läs mer

Beslut om utvecklingsområden

2014-01-17 Partsrådets styrelse har fattat beslut om särskilda utvecklingsområden och inrättande av styrgrupper för avtalsperioden 2014-2016.

Läs mer

Ny överenskommelse om Partsrådets arbetsområden

2013-11-07 Parterna har under avtalsrörelsen 2013 träffat en överenskommelse om Partsrådets finansiering och verksamhet.

Läs mer

Gullers Grupp ny leverantör av kommunikationstjänster

2013-09-17 Från den 1 september 2013 sköter Gullers Grupp kommunikationen åt Partsrådet.
– Det ska bli roligt och intressant att på allvar kunna sätta sig in i Partsrådets verksamhet, säger Marie Markowicz Lindén, Partsrådets kontaktperson på Gullers Grupp.

Läs mer

Svenska modellen presenterad i Warszawa

2011-12-23 Det arbete som bedrivs inom Partsrådet är unikt i Europa, för att inte tala om de partsrelationer som utmärker svenskt arbetsliv. Det märktes tydligt under ett informellt möte i Warszawa mellan generaldirektörerna för EU-ländernas statliga förvaltningar och företrädare för TUNED och CESI, som representerar de statliga facken på EU-nivå.

Läs mer

Tack och adjö från Partsrådets veteran

2011-04-26 Han brukar kallas Mr Partsrådet, och det är väl knappast att undra på. Gunnar Johanson har varit med som vice ordförande för rådet allt sedan verksamheten kom igång på allvar 1996. Men nu ska han lägga tid på annat.

Läs mer

Per ger stöd åt parterna

2011-01-25 Från och med 1 december 2010 är Per Stengård kanslichef för Partsrådet. Arbetet är på halvtid, i övrigt arbetar han på Arbetsgivarverket med internationella frågor och med att utveckla arbetsformerna i de statliga arbetsgivarnas samverkan.

Läs mer

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.