Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Beslut om utvecklingsområden

2014-01-17 Partsrådets styrelse har fattat beslut om särskilda utvecklingsområden och inrättande av styrgrupper för avtalsperioden 2014-2016.

Styrelsen beslöt i enlighet med de centrala parternas överenskommelse i december 2013 att inrätta fyra arbetsområden inom Partsrådet:

  • Centrala parters stöd till lokal lönebildning
  • Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå
  • Förändring och utveckling  – ett konstant tillstånd
  • Arbetsmiljö

Arbetsmiljö, som är ett nytt område, omfattar det tidigare området Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv samt arbetsmiljöutbildningar.

Styrelsen fattade även beslut om de partssammansatta styrgrupper som ska leda arbetet inom varje arbetsområde.

För arbetsområdet Centrala parters stöd till lokal lönebildning utgör parternas förhandlingsledningar styrgruppen.

Styrgrupper för övriga arbetsområden är:

Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå: Ken Johnsson (ordförande) och Åsa Krook, Arbetsgivarverket, samt Ellen Simonsson, OFR/S,P,O, Bo Seving, Saco-S och Roger Pettersson, Seko.

Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd: Anders Stålsby (ordförande) och Åsa Krook, Arbetsgivarverket, samt Evalill Tagesson, OFR/S,P,O, Anna Steen, Saco-S och Roger Pettersson, Seko.

Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv: Anders Stålsby (ordförande) och Lena Stadigs, Arbetsgivarverket, samt Björn Kellerth OFR/S,P,O, Anders Lindström, Saco-S och Joakim Hellmouth, Seko.

Partsrådets styrelse beslöt vidare att ge styrgrupperna i uppdrag att snarast återkomma till styrelsen med förslag på verksamhetsplaner och operativa resurser för 2014. De operativa resurserna sköter det praktiska arbetet inom arbetsområdet.

Styrelsen beslöt redan nu att under första halvåret 2014 anlita Rune Karlsson som operativ resurs för området Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå, enligt tidigare förslag från styrgruppen.

Publicerad: 2014-01-17

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.