Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Läs Partsrådets verksamhetsberättelse 2018

2019-05-03 Partsrådet har haft sitt årliga representantskap då verksamhetsberättelsen för 2018 presenterades.

Partsrådets representantskap.
Foto: John Gille Columbus

I verksamhetsberättelsen berättar Jordbruksverket, Bolagsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Statskontoret och Trafikverket hur de använt Partsrådets tjänster i sitt partsgemensamma arbete. Läs verksamhetsberättelsen här.

Representantskapet deltog sedan i lanseringseventet för Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv. Läs mer om eventet här.

Läs mer om hur representantskapet fungerar här.

Representantskapets ordförande Hedda Mann, Arbetsgivarverket och Partsrådets kanslichef Elisabet Sundén Ingeström.
Foto: John Gille Columbus

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.