Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Mer tillgängligt arbetsmiljöstöd på webben

2018-02-05 Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv har tagit fram en ny struktur på hemsidan för att göra texter och filmer mer tillgängliga. Samtidigt har artiklar skrivits om för att bli mer faktabaserade.

Arbetsområdet har gjort en översyn av hemsidan i syfte att lyfta fram materialet och göra det mer tillgängligt för lokala parter på myndigheterna. Bland annat har det blivit en ny struktur med artiklar som lagts i bokstavsordning utifrån det ämne som de handlar om i Arbetsmiljö A–Ö.

–Vi hoppas att lokala parter på myndigheterna ska ha lättare att ta till sig av materialet nu och att de upplever att de har nytta av texter, filmer och annat i sitt systematiska arbetsmiljöarbete, säger Annika Nilsson, projektledare för arbetsområdet.

Under Tema i fokus går det att läsa artiklar utifrån olika temaområden – friskfaktorer, riskfaktorer, psykisk hälsa, kontaktyrken, lokala parters arbete och hot på jobbet.

Även texterna har skrivits om. De har mer fått karaktären av faktatexter. Till varje text finns en faktaruta och diskussionsfrågor att prata om på arbetsplatsen. Det finns även länkar till relevant material.

Se den nya strukturen.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.