Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Ny kanslichef på Partsrådet

2014-02-14 Partsrådets styrelse har utsett Elisabet Sundén Ingeström till ny kanslichef på Partsrådet. Hon tillträder sin nya befattning den 1 juli 2014, då nuvarande kanslichefen Per Stengård går i pension efter 3,5 år på Partsrådet.

Elisabet Sundén Ingeström är utredare på Arbetsgivarverket och har tidigare bland annat varit administrativ chef och chef för intressebevakningen där. Hon har även varit utlånad till regeringen för olika utredningsuppdrag.

Elisabet är utbildad civilekonom och har mångårig erfarenhet av partsgemensamt arbete. Hon var bland annat engagerad i dåvarande Utvecklingsrådet och arbetsmiljöprojektet Satsa friskt.

– Jag är jätteglad för att ha fått förtroendet. Jag ser fram emot att aktivt stötta parterna i sitt arbete med att stödja partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser, säger Elisabet Sundén Ingeström.

Publicerad: 2014-02-14

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.