Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Ny ordförande för Partsrådet

2019- 08-14 Den 21 augusti tillträder Gunnar Holmgren som generaldirektör i Arbetsgivarverket och blir därmed även ordförande för Partsrådet. Han efterträder Eva Liedström Adler som går i pension.

Med Gunnar Holmgren får Partsrådet en ordförande som har omfattande erfarenhet av statlig arbetsgivarpolitik, partsmodellen och statlig förvaltning. Han har tidigare ansvarat för den samlade utvärderingen av den arbetsgivarpolitiska delegeringen (SOU 2002:32) och har även varit ordförande för GD-föreningen.


Gunnar Holmgren

Gunnar Holmgren har arbetat inom central statsförvaltning i över 30 år. Han har bland annat varit generaldirektör vid FMV, landshövding i Västernorrlands län och chef för Ståthållarämbetet. Han är född 1957 i Västerbotten, utbildad ingenjör och ekonomie doktor vid Åbo akademi.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.