Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Ny överenskommelse om Partsrådets arbetsområden

2013-11-07 Parterna har under avtalsrörelsen 2013 träffat en överenskommelse om Partsrådets finansiering och verksamhet.

Överenskommelsen innebär bland annat att Partsrådet ska driva fyra arbetsområden:

  •  Centrala parters stöd till lokal lönebildning
  •  Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå
  •  Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd
  • Arbetsmiljö.

Arbetsmiljö är ett nytt arbetsområde, som omfattar det tidigare arbetsområdet Hot och våld samt arbetsmiljöutbildningar. De övriga tre arbetsområdena fortsätter i stort sett som tidigare.

Överenskommelsen innebär också att arbetsgivarna under avtalsperioden får en rabatt på hela avgiften till Partsrådet (0,055 % på lönesumman). Arbetsgivarna behöver således inte betala någon avgift till Partsrådet från och med den 1 oktober 2013 till och med den 30 september 2016.

Publicerad: 2013-11-07

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.