Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Ny struktur på hemsidan

2016-04-20 Partsrådets hemsida har fått en ny struktur, där större fokus har lagts på den operativa verksamheten.

I den nya strukturen lyfts de fyra arbetsområdena, Arbetsmiljö, Förändring och utveckling, Lönebildning och Samverkan, upp till den högsta rubriknivån. När man klickar sig vidare på de olika arbetsområdena kommer man till underrubriker, till exempel Verktyg och Artiklar.

– Syftet med förändringen är att underlätta för lokala parter på myndigheterna att hitta fram till det material som man är ute efter, säger Elisabet Sundén Ingeström, kanslichef på Partsrådet.

Hon berättar att Partsrådet under den närmaste tiden kommer att ägna kraft åt att ta fram välfungerande verktyg som lokala parter ska kunna använda sig av på sina egna myndigheter, i det lokala arbetet med arbetsmiljö, förändringsarbete, lönebildning och samverkan. 

Ytterligare en förändring är att hemsidan har fått en fast sidfot  som ligger kvar när man scrollar ner texten på en sida. I sidfoten finns bland annat hänvisning till kalender, intranät, filmer och publikationer, samt till en kontaktsida där det sedan en tid tillbaka finns bilder på kontaktpersoner på kansliet och de olika arbetsområdena.

– Vi vill göra det så enkelt som möjligt för användarna att snabbt hitta fram till rätt information, säger Elisabet Sundén Ingeström.

Publicerad: 2016-04-20

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.