Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

God jul & Gott nytt år

Tack för att du engagerat dig i Partsrådets verksamhet.

Partsrådet tillönskar dig en skön jul, ett härligt nyårsfirande och välkommen åter till Partsrådets hemsida, verktyg och aktiviteter 2018.

Julkort Partsrådet

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.