Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Offertförfrågan – Operativ resurs till arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv

Partsrådet upphandlar nu en operativ resurs till arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv.

Om verksamheten

Partsrådet är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket, OFR:s förbunds-områden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna, Saco-S och Seko. Rådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser. Fokus ligger på stöd till de lokala partsföreträdarna i gemensamma frågor som fastställts av de centrala parterna i kollektivavtal. För närvarande bedrivs arbetet i fyra arbetsområden. Varje arbetsområde leds av en partssammansatt styrgrupp.

Arbetsuppgifter och uppdragsbeskrivning

Som operativ resurs ska man på styrgruppens uppdrag driva, samordna och administrera arbetsområdet ”Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv”, se Bilaga 1

I arbetsuppgifterna ingår att, på uppdrag av styrgruppen och i dialog med Partsrådets kansli och kommunikationsbyrå, göra nedanstående:

 • Aktivt delta i styrgruppens förberedelsearbete, möten och omvärldsbevakning
 • Planera, genomföra och delta i aktiviteter (inklusive knyta och administrera kontakter med föreläsare) samt ta fram stödmaterial i enlighet med arbetsområdets syfte och mål
 • Föra dialog med, rapportera till och ta fram rapportunderlag till arbetsområdets styrgrupp
 • Utforma och genomföra undersökningar/utvärderingar
 • Dokumentera aktiviteter och sammanställa resultat
 • Administrera samt informera om och dokumentera det löpande arbetet

Arbetsområdets uppdrag löper till och med utgången av 2018. Första året (2017) är ett uppstartsår där frekvens och antal externa aktiviteter är färre än för 2018. Aktiviteter och möten kommer i huvudsak att förläggas till Stockholm men även andra orter kommer att förekomma. Uppdraget kräver att man som operativ resurs är verksam under hela perioden men omfattningen kan variera över tid. Omfattningen bedöms i genomsnitt uppgå till 80 timmar per månad, med undantag av en period under sommaren.

 

Kvalifikationer

Som operativ resurs ska man vara senior konsult med ett stort kontaktnät inom området Innovation och utveckling, samt ha dokumenterad erfarenhet av:

 • att leda projekt
 • att utforma och genomföra olika typer av aktiviteter, så som öppna konferenser/seminarier, utbildningsprogram/nätverksträffar
 • administrativt arbete inkl. ekonomisk uppföljning
 • kommunikativt arbete såsom t.ex. hemsidor, artiklar, rapporter, undersökningar och utvärderingar
 • att leda workshops

Vidare är det en fördel om man är bekant med parternas roll på den svenska arbetsmarknaden, partssamverkan och arbete för intresseorganisationer.

Uppdraget ställer höga krav på kommunikativ förmåga, analytisk förmåga, förmåga att samarbeta, vara lyhörd, flexibel och att arbeta systematiskt och resultatinriktat.

Krav på offerten

I offerten ska det offererande konsultbolaget presentera ett upplägg för hur arbetet kan bedrivas under perioden 2017-2018 och en metod som säkerställer resultat. Därtill ska CV för aktuell konsult bifogas och tre referensuppdrag och tre referenspersoner uppges. Har företaget fler än 10 anställda ska det ha kollektivavtal.

Pris per timme ska anges inklusive sociala kostnader och moms. Offerterna ska skickas per e-post till Partsrådet senast den 11 april 2017.

Partsrådet skickar denna offertförfrågan direkt till ett antal möjliga konsultföretag och publicerar den direkt på Partsrådets hemsida.

Partsrådet är en ideell förening och omfattas inte av reglerna för offentlig upphandling. Partsrådet kommer att jämföra inkomna offerter och besluta om konsult genom en samlad bedömning av offertgivarnas erbjudanden avseende presenterat upplägg och metodval, kvalitet och pris. Kontakter med offertgivare kan komma att tas under hand för komplet-terande information. Intervjuer med aktuell konsult kan komma att genomföras.

 

Frågor om uppdraget ställs direkt till kanslichefen.

 

Välkommen att lämna offert!

 

Med vänliga hälsningar

Skärmavbild 2017-03-28 kl. 11.48.22

Elisabet Sundén Ingeström
Kanslichef
Partsrådet
Telefon/mobil 08-402 28 38
E-post esi@partsradet.se

Publicerad: 2017-03-28

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.