Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Svenska modellen presenterad i Warszawa

2011-12-23 Det arbete som bedrivs inom Partsrådet är unikt i Europa, för att inte tala om de partsrelationer som utmärker svenskt arbetsliv. Det märktes tydligt under ett informellt möte i Warszawa mellan generaldirektörerna för EU-ländernas statliga förvaltningar och företrädare för TUNED och CESI, som representerar de statliga facken på EU-nivå.

9395770502697604b1a55566b44523532aecae60

Partsrådet informerar i Warszawa

Mötet hölls i anslutning till EUPAN:s (European Public Administrations Network) GD-möte som genomförs en gång per halvår.

Temat för dialogmötet var hur de sociala parterna kan bidra till att stärka statens image. I mötet deltog arbetsgivare från 23 länder och fackliga företrädare från 22 länder, plus två företrädare från facken i Bryssel.

Från svensk sida deltog generaldirektörerna för Arbetsgivarverket och Statskontoret med respektive samordnare.Per StengårdFöredragande om Partsrådet var Per Stengård, Partsrådets kanslichef, Anders Stålsby, sammankallande för arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd, samt Britta Lejon, vice ordförande i Fackförbundet ST.

Fundersamt intresse
På initiativ från Polen berättade Per Stengård kort om det svenska statliga förhandlingssystemet och om vilken roll Partsrådet spelar i detta. Därefter berättade Anders Stålsby mer i detalj om utvecklingsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd. Britta Lejon kompletterade då och då informationen.

– Våra föredragningar möttes av intresserade frågor, inte minst från facklig sida. Flera av arbetsgivarna verkade dock sitta och fundera på hur den svenska modellen kan passa in i en verklighet med ministerstyre och vägledande istället för bindande avtal, berättar Per Stengård.

Anders Stålsby bekräftar intrycket:
-Det arbete som Partsrådet bedriver är en annorlunda verksamhet för dem. I Europa är det också ovanligt med de partsrelationer som vi har i Sverige. Många har svårt att förstå våra förutsättningar, särskilt mot bakgrund av de drastiska nedskärningar inom den statliga sektorn som idag pågår i många länder.

Unikt samarbete
Det vanliga i Europa är att fack och arbetsgivare markerar hur deras intressen står i konflikt med varandra. Inte bara under avtalsrörelser, utan i stort sett alltid, konstaterar Per Stengård.

-De nordiska länderna utgör undantag i det avseendet. Sverige är kanske det mest markanta undantaget, då vi inte bara kan samarbeta om de avtal vi tecknat utan också genom att parterna har inrättat gemensamma institutioner för att hantera pensioner, trygghetssystem, samverkan, löneglidning och annat som parterna i Partsrådet beslutar om.

Under tider då många EU-medlemmar har stora budgetunderskott är intresset för i ett europeiskt perspektiv annorlunda pragmatiska lösningar av svensk modell relativt stort, vilket märktes tydligt under föredragningarna.

Publicerad: 2011-12-23

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.